Værdier

Kvalitet
Hos Nordjyllands Industriservice ApS lægges den største vægt på kvalitet, og dette er udgangspunktet for alle arbejdsopgaver. Vi bestræber os på, konstant at videreudvikle kvalitetssystemet i overensstemmelse med de krav industrien og vore kunder stiller.

Nordjyllands Industriservice ApS' arbejdsopgaver og kontrakter udføres i overensstemmelse med relevante normer, specifikationer, myndighedernes og kundens krav samt ønsker.

Sikkerhed og miljø
Nordjyllands Industriservice ApS' sikkerhedspolitik er baseret på, at menneske og miljø er den vigtigste faktor i erhvervslivet, og at menneskets største aktiv er et godt helbred. Baseret på denne filosofi gælder følgende principper:

  • Ulykker skal undgås
  • Sikkerhed og miljø indarbejdes aktivt i planlægningen af arbejdet
  • Skader og ulykker registreres og fører til korrigerende handlinger for at forebygge gentagelser
  • Sikkerhed og miljø er en del af det daglige arbejde og prioriteres forud for produktionshensyn
  • Gennemføring og opfølgning af sikkerheds- og miljøtiltag er ledelsens ansvar
  • Den enkelte ansatte er ansvarlig for at udføre sit arbejde i henhold til gældende sikkerhedsinstrukser og god arbejdspraksis, samt aktivt medvirke til at identificere sikkerheds- og miljøproblemer
.